فواید ریش گذاشتن

فواید ریش گذاشتن وقتی بحث ریش به میان می آید، اغلب آدم‌ها برداشت‌ها و نگرش‌های مختلف و متفاوتی از آن دارند. بعضی‌ها شیفته‌ی آن هستند و فکر می‌کنند که ریش […]