علل ریزش موی مردانه
ریزش مو

علل ریزش موی مردانه

علل ریزش موی مردانه ارتباط استعمال دخانیات با ریزش مو در بعضی مطالعات ، ارتباط مشخصیی بین مصرف دخانیات و ریزش موی تیپ مردانه کشف شده است. شاید این ارتباط […]